DENOMINACIÓ: MASIA DE SANT OLEGUER 
LOCALITZACIÓ: c. d' Osaka, 9 
ÚS ACTUAL: Associatiu. Entitat esportiva "Els Falcons" 
C. URBANISTICA: clau c-9 
MASIA DE SANT OLEGUER  62-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Ubicada dins l’àrea urbana de Sant Oleguer, fou construïda al S. XIII. La masia de planta baixa i planta pis, es troba lliure d’edificacions annexes a tres bandes. Presenta les quatre façanes paredades i coberta a dues aigües de teula àrab.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES