DENOMINACIÓ: CA N'USTRELL 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Matadepera, PQ: 3,800  
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'USTRELL  61 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIV 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA AGRÍCOLES I TRAÇAT URBÀ IRREGULAR
AGRÍCOLA RODAL:
Edificacions residencials unifamiliars emplaçades originàriament al camp, estretament relacionades amb l’activitat agrícola i ramadera. Algunes d’elles actualment donen nom a nous barris que han ocupat les seves terres. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ