DENOMINACIÓ: CA N'USTRELL 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Matadepera, PQ: 3,800  
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'USTRELL  61-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIV 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU