DENOMINACIÓ: MOLÍ DE SANT OLEGUER 
LOCALITZACIÓ: Molí de Can Quadres nº179 
ÚS ACTUAL: Actualment l’Ajuntament l’està restaurant. 
C. URBANISTICA: clau c-10 
MOLÍ DE SANT OLEGUER  60-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XVIII 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’antic molí actualment restaurat format pel cos principal de planta rectangular i dos cossos annexes, formant un conjunt de planta en forma de "L". El conjunt ha sofert diverses modificacions.
Actualment se’n conserven les dues rodes hidràuliques.
Actualment està integrat en el complex esportiu de Sant Oleguer.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES