DENOMINACIÓ: MOLÍ D’EN MORNAU 
LOCALITZACIÓ: Molí de Mornau nº1 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 4-2 (PA R-2b) 
MOLÍ D’EN MORNAU  59-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: S. XVI com a molí fariner. 1783, com a molí paperer. 1890, com a Industria llanera i d'Aprestos i acabats. 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Molí actualment en estat avançat de degradació degut al seu abandonament. Aquest està format per l’edifici principal de dues crugies i grans dimensions, i vàries construccions annexes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES