DENOMINACIÓ: MOLÍ D’EN TORRELLA - (Antigament anomenat molí de la Garriga i de Xicos Saltos). 
LOCALITZACIÓ: Riu Ripoll, Pont de la Salut (marge dret) 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 4-2 (PA R-22) 
MOLÍ D’EN TORRELLA  58-D1 

AUTOR: Desconegut / Rafael Estany i Casals, m.o. 
EPOCA - ANY: S. XVI - S. XVII funciona primer com a molí fariner i després també com a molí bataner. 1819-1827 es reforma per convertir-lo en molí tèxtil industrial, que és tal i com el veiem avui. 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Molí actualment en ruïnes format per varis cossos adossats i construïts més o menys en un mateix moment cronològic però per a usos diferents, que s’esglaonen seguint el desnivell del terreny.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES