DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANTA Mª DE TOGORES - CAN TOGORES - CAN PAGÈS VELL 
LOCALITZACIÓ: camí de la Torre Canonge i Can Vilar, 128 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar. (Religiós) 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
ERMITA DE SANTA Mª DE TOGORES  56-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XI-XIII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Masia aïllada de planta baixa i pis i coberta a dos vessants. Presenta una aspecte força alterat per les intervencions que l'han anat desvirtuat i que han acabat donant lloc a nous elements com el cos porxat annexat.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES