DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT PAU DE RIU-SEC 
LOCALITZACIÓ: camí Granja de Sant Pau de Riusec 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: mpg-st pau 
ESGLÉSIA DE SANT PAU DE RIU-SEC  55-D1 

AUTOR: Desconegut. 
EPOCA - ANY: s. XI-XII (consagració 1054) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat per església amb absis semicircular, campanar i rectoria. L’església compta amb portalada d’accés a les façanes sud i oest (reforma del s. XII) i una darrera, de caràcter més secundari, a la façana nord.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES