DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ D’ALTURA 
LOCALITZACIÓ: carretera de Sabadell a Matadepera Km.4 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ D’ALTURA  54-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: 1605-1699 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat i auster, integrat per església construïda sobre un edifici preexistent, rectoria, campanar i cementiri circumdant amb closa. L’església compta amb la portalada a la façana sud.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES