DENOMINACIÓ: CAPELLA DE SANT NICOLAU 
LOCALITZACIÓ: carretera vella de Sabadell a Granollers 
ÚS ACTUAL: En desús??? 
C. URBANISTICA: clau d-2 
CAPELLA DE SANT NICOLAU  53-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. X-XI 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat únicament per ermita de petites dimensions amb absis de planta rectangular (ambdós d’estil romànic de diferents èpoques)


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES