DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANT VICENÇ DE VERDERS - SANT VICENÇ DE SARRIERA 
LOCALITZACIÓ: Can Déu 
ÚS ACTUAL: En desús. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
ERMITA DE SANT VICENÇ DE VERDERS  52-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XI 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat únicament per ermita de petites dimensions (d’estil romànic), amb portalada a la façana principal donant a oest i un segon accés a la façana de sud.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES