DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES 
LOCALITZACIÓ: carretera de Sabadell a Prats de Lluçanés Km.2 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES  49 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XII-XIII 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS RELIGIOSOS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades al culte religiós. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ