DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES 
LOCALITZACIÓ: carretera de Sabadell a Prats de Lluçanés Km.2 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES  49-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XII-XIII 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba en un entorn natural, fora de l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
–  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal de l’església, a l’oest de la nau principal i donant a la rectoria, es composa per un únic cos vertical, on s’hi troba la portalada d’accés (lleugerament elevada de la cota exterior) amb arc de mig punt adovellat i coronada superiorment pel campanar. Les façanes laterals, no compten amb un ritme clar, amb finestres amb emmarcaments rectangulars. A la façana Nord s’hi troba l’actual portal d’accés (d’època renaixentista), emmarcada amb pedra ben tallada, amb llinda plana i fals timpà.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana principal té una clara composició de simetria, amb portalada i campanar al seu damunt. Les façanes laterals, no compten amb un ritme clar.   La façana principal es troba acabada amb carreus vistos i la resta arrebossades i pintades.  
 Elements Remarcables
Portalada amb arc de mig punt adovellat. Portal lateral amb emmarcaments de pedra. 
COBERTA
Coberta de l’església a dos vessants, amb carener perpendicular a la façana de oest.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Distinció de la planta rectangular de l’església amb ressalt del campanar.   – 
 Elements Remarcables
– 

INTERIOR
L’església compta amb planta rectangular d’una sola nau de quatre crugies, amb dues capelles laterals de planta quadrada a banda i banda.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Planta rectangular d’una sola nau amb dues capelles laterals de planta quadrada a banda i banda.  La nau de l’església compta amb encavellades metàl·liques de nova construcció sota empostissat en fusta, amb un arc de diafragma entre el cor i la resta. Una de les capelles compta amb volta per aresta i volta de canó a l’altra.  
 Elements Remarcables
Volta per aresta, volta de canó, arc de diafragma. 

ALTRES EDIFICACIONS
Campanar d’espadanya de dos ulls, d’època romànica, ubicat al costat de ponent.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Carreus vistos. 
 Elements Remarcables
El propi campanar.