DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES 
LOCALITZACIÓ: carretera de Sabadell a Prats de Lluçanés Km.2 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE JONQUERES  49-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XII-XIII 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat per església, rectoria (al mur de ponent de l’església), sagristia (actualment tancada i en desús), campanar i cementiri (al cantó sud-est). L’església compta amb la portalada donant a la rectoria, i un accés secundari (actualment el principal) ubicat a la façana nord.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES