DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 
LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-6 
CAPELLA DEL CEMENTIRI  47 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 
EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS RELIGIOSOS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades al culte religiós. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ