DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 
LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-6 
CAPELLA DEL CEMENTIRI  47-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 
EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat per plaça i capella, ubicats just a la intersecció de dos eixos (longitudinal i transversal) que creuen el cementiri. La capella compta amb tres accessos, ubicats cadascun d’ells a una façana diferent.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES