DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Escola Pia nº80-92, carrer de Coromines 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ  45 

AUTOR: Bernardí Martorell i Puig. 
EPOCA - ANY: 1924-1932 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS RELIGIOSOS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades al culte religiós. 

NIVELL DE PROTECCIÓ global

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ