DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Escola Pia nº80-92, carrer de Coromines 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ  45-D1 

AUTOR: Bernardí Martorell i Puig. 
EPOCA - ANY: 1924-1932 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic, integrat per església pertanyent al conjunt escolar dels Pares Escolapis, i amb l’accés principal donant al carrer de l’Escola Pia.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES