DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT ANTONI Mª CLARET - ESGLESIA DELS ESCOLAPIS 
LOCALITZACIÓ: plaça del Doctor Robert nº3 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESGLÉSIA DE SANT ANTONI Mª CLARET  43-D1 

AUTOR: CELLÉS i AZCONA, ANTONI 
EPOCA - ANY: 1831-1832 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic entre mitgeres, amb façana principal a la plaça del Doctor Robert, de la que destaca la seva simetria i austeritat en la composició.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES