DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA DE SANT FELIX 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº2 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESGLÉSIA DE SANT FELIX  42-D1 

AUTOR: Temple: Enric Sagnier, Jeroni Martorell (reixes) i Francesc Folguera. J. Garrido, 
EPOCA - ANY: s. XV 1724-1738 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat per església (d’estil neogòtic) construïda sobre un edifici preexistent (del que es conserva un absis gòtic), campanar (d’estil barroc auster) i sagristia (d’època moderna). L’església compta amb la portalada donant a la plaça de Sant Roc, i dos accessos secundaris ubicats a la façana oest.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES