DENOMINACIÓ: LA LLANERA - S.A. "LA LANERA ESPAÑOLA" 
LOCALITZACIÓ: carretera de Prats de Lluçanès Km.0,5 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 6-1 
LA LLANERA  40-D1 

AUTOR: P. Flores Losada 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril actualment format per una nau de planta rectangular coberta amb dotze dents de serra, amb un cos annex destinat a despatx, de planta baixa, pis i soterrani. La seva configuració originària era de colònia industrial amb el seu corresponent grup de vivendes, actualment desaparegut.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES