DENOMINACIÓ: FÀBRICA SAMPERE 
LOCALITZACIÓ: c. de Sallarès i Pla 9 c. del Jardí c. de Turull 
ÚS ACTUAL: En desús. (En obres) 
C. URBANISTICA: inclòs UA-14 
FÀBRICA SAMPERE  39 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buïgas 
EPOCA - ANY: 1912-1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA INDÚSTRIA D'ENERGIA ELÈCTRICA
INDÚSTRIA:
Conjunt d’edificacions industrials del S. XX, ubicat inicialment dins un entorn urbà o periurbà, pròxim a una via de comunicació ràpida, destinat a l’explotació i l’activitat industrial amb obtenció d’energia mitjançant la força motriu de l’electricitat, per manufacturació, producció o emmagatzematge.  

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ