DENOMINACIÓ: CLÍNICA DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ: Parc Taulí nº2 
ÚS ACTUAL: Sanitario-assistencial 
C. URBANISTICA: clau c-2 
CLÍNICA DE LA SALUT  37-D1 

AUTOR: Enric Fatjó i Torras (1901); Juli Batllevell i Arús; Josep Renom i Costa (1924) 
EPOCA - ANY: 1901-?-1924 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L'any 1901, en Josep Cirera i Sempere dóna un terrny del parc Taulí per a que hi construeixin un hospital, el projecte originari fou d'Enric Fatjó, aquest edifici s'inaugurà l'any 1902, posteriorment, l'any 1907 s'encarregà a Juli Batllevell l'estudi d'un projecte general del nou hospital amb l'aprofitament dels pavellons construïts.
Aquest edifici no començà a funcionar com a hospital fins a 1923, per tot un seguit de dificultats econòmiques que impedien l'ampliació i adequació com a equipament hospitalari. Aquest edifici fou anomenat "Casal Clínic", aquest nom fou substituit, l'octubre de 1924, pel de "Clínica de Ntra. Sra. De la Salut". En aquest mateix moment s'encarrega a Josep Renom el projecte d'aixecament d'un pis sobre la part davantera del pavelló central, destinat a estada de les Germanes de la Caritat. També és obra de Renom el cos posterior de planta absidial, que feia la funció de quiròfan (amplicació realitzada entre 1925-1927).  
 

BIBLIOGRAFIA
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.515
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.386
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep.
 

DOCUMENTS D'ARXIU