DENOMINACIÓ: CLÍNICA DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ: Parc Taulí nº2 
ÚS ACTUAL: Sanitario-assistencial 
C. URBANISTICA: clau c-2 
CLÍNICA DE LA SALUT  37-D1 

AUTOR: Enric Fatjó i Torras (1901); Juli Batllevell i Arús; Josep Renom i Costa (1924) 
EPOCA - ANY: 1901-?-1924 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici situat al Parc Taulí i construït per a allotjar-hi els ferits de la guerra d’Àfrica. Posteriorment fou finançat per l’Estat per a destinar-lo a hospital per a combatre la tuberculosi pulmonar. L’edifici consta d’una planta baixa, amb un cos central reculat de planta baixa i pis. Destaca la utilització del maó com a element ornamental i a l’interior, l’antiga sala de quiròfans.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES