DENOMINACIÓ: MATERNITAT - CONSULTORI DE MATERNOLOGIA I PUERICULTURA 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Illa nº2-4, carrer de Sant Llorenç 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-3 
MATERNITAT  36-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1922-1926 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta baixa i dos pisos amb façana principal al carrer de l’Illa i fent cantonada amb el carrer de Sant Llorenç. Aquest està format per un cos central de doble amplada on destaca una gran balconada al primer pis i un plafó ceràmic flanquejat per dos cossos laterals.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES