DENOMINACIÓ: HOTEL SUÍS 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº57 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+3 
HOTEL SUÍS  35-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta baixa i dues plantes pis, formant cantonada entre el carrer de la Indústria i el carrer de l’Estació. L’edifici de l’hotel és fruit de la reforma d’uns habitatges preexistents. Façana de composició asimètrica, destacant el refinament i l’elegància dels elements decoratius utilitzats, donant com a resultat una obra harmònica i de factura acurada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES