DENOMINACIÓ: CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº17-27 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis  
C. URBANISTICA: clau 1-2 e:b+2 b+3 
CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL  34-D1 

AUTOR: Jeroni Martorell i Terrats / Gabriel Bracons (façana posterior) 
EPOCA - ANY: 1905-1915 / 1968-1970 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres, amb soterrani, planta baixa i planta pis, amb façana principal al carrer de Gràcia, i façana posterior donant a l’interior de l’illa, on hi ha uns jardins públics i un amfiteatre. L’interior de l’edifici molt interessant, destacant el vestíbul, el pati Turull i el Saló d’actes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES