DENOMINACIÓ: AJUNTAMENT DE SABADELL - EDIFICI DELS ESCOLAPIS 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº1 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-5 
AJUNTAMENT DE SABADELL  32-D1 

AUTOR: Carles Gauran / Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1871 / 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici aïllat de planta baixa planta pis i àtic, format per un cos central i dos de laterals, composats simètricament. L’edifici, amb façana principal a la plaça de Sant Roc, fou construït el 1871 com a escola dels Pares Escolapis, i reformat posteriorment per l’Ajuntament per tal de convertir-lo en Casa de la Vila.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES