DENOMINACIÓ: SAFAREIGS DE LA CREU ALTA 
LOCALITZACIÓ: carrer de Papa Pius XI nº26, carrer de Sant Isidre, carrer de Borràs 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-3 
SAFAREIGS DE LA CREU ALTA  31-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa. 
EPOCA - ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici aïllat d’una sola planta, ocupant la totalitat de l’illa formada pels carrers de Papa Pius XI, carrer de Sant Isidre i carrer de Borràs. Destaca la composició de les façanes, amb una decoració senzilla però de línies harmòniques. L’interior del safareig actualment està molt malmès i no es conserva gran cosa.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES