DENOMINACIÓ: ESCOLA ENRIC CASASSAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de les Paus nº71 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESCOLA ENRIC CASASSAS  28-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La necessitat d'una nova escola portà a l'Ajuntament a adquirir una porció de terra El 10 de maig de 1894 es ven una porció de terra propietat de Josefa Sayol i Margenat al municipi de Sabadell amb la finalitat de construir-hi una escola pública municipal. El 30 de desembre de 1897 la família Sayol ven al municipi de Sabadell una peça de terreny al c. de Llobet, tocant al terreny anterior. Les obres s'adjudicaren al constructor José Ferrer i Ramonacho.
El dia 6 de desembre de 1896 tingué lloc l'acte de col.locació de la primera pedra. A més de l'edifici destinat a escola es va construir una casa, a continuació del c. de les Paus, destinada a habitatge.
Sembla ser que cap a finals de 1897 l'edifici ja estava acabat. A principi de 1898 la premsa local fa ressò del trasllat de les antigues escoles a la nova escola del c. de les Paus.
El 1980 s'elaborà un projecte de reforma i ampliació de l'escola, pel qual s'enderroca tot l'interior mantenint la façana, la nova escola s'inaugurà el 6 de març de 1983.  
 

BIBLIOGRAFIA
Centenari de l'escola Enric Casassas (1897-1997). Autor:Yun Mas, Antonia.
El procés de formació de la ciutat de Sabadell. Autor:Puig Castells, Jaume.p.77
 

DOCUMENTS D'ARXIU