DENOMINACIÓ: ESCOLA ENRIC CASASSAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de les Paus nº71 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESCOLA ENRIC CASASSAS  28-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Escola amb façana principal al carrer de Les Paus i formant cantonada amb el carrer Llobet. L’edifici està format una sola planta en forma de L que tanca el pati interior. La façana, d’obra vista molt treballada, creant volums i donant formes mitjançant la disposició dels maons. L’interior de l’edifici va ser totalment reformat durant els anys 1980-1983.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES