DENOMINACIÓ: ESCOLA INDUSTRIAL 
LOCALITZACIÓ: carrer d'en Font nº1-15-25 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESCOLA INDUSTRIAL  27-D1 

AUTOR: Jeroni Martorell i Terrats 
EPOCA - ANY: 1907-1911 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta rectangular amb soterrani, planta baixa i dues plantes pis. Aquest edifici fou construït per allotjar-hi l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de la ciutat. Posteriorment fou remodelat interiorment per acollir-hi les dependències de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. El jardí, amb un amfiteatre a l’aire lliure, que té la funció d’integrar el Gremi de Fabricants, la Caixa de Sabadell i el Museu de Paleontologia i l’Obra Social, fou realitzat per Gabriel Bracons i Singla entre 1965 i 1968. El conjunt compta amb una construcció annexa col.locada perpendicular a la línia de façana a la part posterior de l’edifici. D’aquest cos destaca la coberta de dent de serra i amb il.luminació zenital.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES