DENOMINACIÓ: FÀBRICA ARTÈXTIL 
LOCALITZACIÓ: carrer Marquès de Comillas, carrer Bosch i Cardellach, carrer Blasco de Garay, carrer Gurrea 
ÚS ACTUAL: Educatiu / desocupat 
C. URBANISTICA: clau 5-2b 
FÀBRICA ARTÈXTIL  26-D1 

AUTOR: Lluis Homs i Moncusí 
EPOCA - ANY: 1897 - 1916 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format per una nau de planta rectangular coberta amb nou dents de serra, amb un cos annex de planta baixa i dos pisos destinat a despatx, format per varis volums. Actualment la indústria s’estén amb una altra nau fins al carrer de Romeu, amb un pati que separa les dues naus principals, que coincideix amb la directriu definida pel carrer del Marquès de Ciutadilla.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES