DENOMINACIÓ: DESPATX LLUCH 
LOCALITZACIÓ: Carrer de la Indústria nº 8-10. 
ÚS ACTUAL: Oficines d'empresa 
C. URBANISTICA: clau c-1 
DESPATX LLUCH  25-D1 

AUTOR: Batllevell i Arús, Juli 
EPOCA - ANY: 1908 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Despatx entre mitgeres amb façana principal d’estil modernista donant al carrer Indústria. L’edifici presenta una doble identitat en el disseny i concepció: indústria-oficina, que es manifesta en la practicitat organitzativa dels edificis industrials, i la qualitat dels acabats i l’ornamentació típica dels edificis nobles.La composició de l’edifici és clarament simètrica, amb petites variacions en la planta com a resultat de l’adequació a la geometria del solar.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES