DENOMINACIÓ: DESPATX GENÍS I PONT 
LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Josep nº 27-29; Carrer del Carme nº 29. 
ÚS ACTUAL: Despatx d'empresa 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
DESPATX GENÍS I PONT  24 

AUTOR: Balcells i Buigas, Eduard Mª 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Despatx - activitat tèxtil 
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA DESPATXOS
DESPATXOS:
Edificació d’ús administratiu industrial, realitzat generalment per mestres d’obres, emplaçat al nucli urbà i original de la segona dècada del S. XIX (època del tèxtil). 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ