DENOMINACIÓ: DESPATX GENÍS I PONT 
LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Josep nº 27-29; Carrer del Carme nº 29. 
ÚS ACTUAL: Despatx d'empresa 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
DESPATX GENÍS I PONT  24-D1 

AUTOR: Balcells i Buigas, Eduard Mª 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Despatx - activitat tèxtil 
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La llicència per a la construcció d'aquest despatx fou demanda per Antoni Genís, i el permís per a edificar fou concedit el 17 de juny de 1915.
L'arquitecte encarregat d'aquesta obra fou Eduard Mª Balcells i Buigas, a qui, a partir de 1912, trobem treballant a Sabadell, donat que contragué matrimoni amb una Gorina. Anteriorment havia estat arquitecte municipal de Cerdanyola del Vallès.  
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU