DENOMINACIÓ: DESPATX GORINA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº 245. 
ÚS ACTUAL: Despatx - Vivenda 
C. URBANISTICA: clau 1-9 
DESPATX GORINA  23-D1 

AUTOR: Francesc Guàrdia i Vial. 
EPOCA - ANY: 1933 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Despatx de planta baixa, altell i pis, i terrat, la part central del qual té un cos cobert potenciant l’efecte de simetria del conjunt. El pis superior està dedicat a l’habitatge mentre que la planta baixa i l’altell estan dedicats a despatx tèxtil.L’edifici té tres façanes lliures donant al carrer i a l’interior de la parcel.la, i una de mitgera.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES