DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ: carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge  
C. URBANISTICA: clau 1-4 b+4(a) b+2 
CASA ROMEU  21 

AUTOR: Francesc de Paula Nebot 
EPOCA - ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal cantoner de planta baixa, pis i mansarda, envoltat per un ampli jardí, on es localitza un cos annex de planta baixa situat al fons de la parcela. A la part posterior destaca la galeria i sobre aquesta, una terrassa amb pèrgola.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES