DENOMINACIÓ: CASA MASOVER 
LOCALITZACIÓ: c/ de Sant Quirze nº 22. 
ÚS ACTUAL: Pizzeria - Restaurant Viena. 
C. URBANISTICA: clau 1-2 b+2 
CASA MASOVER  13-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XVI - XVIII. 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de caràcter agrícola urbà, construït entre el S. XVI i XVIII, de tipologia entre mitgeres. Compta amb planta baixa, dues plantes pis i les golfes. Presenta la disposició característica de les masies urbanes: àmplia porta d’accés en planta baixa, dues plantes pis amb balcons i assecador de gra a les golfes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES