DENOMINACIÓ: CASES MANENT - CONJUNT DE CASES 
LOCALITZACIÓ: carrer Escola Industrial nº12-18 
ÚS ACTUAL: Comerç - oficines i serveis en planta baixa. Unihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASES MANENT  10-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1904 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de tres cases de doble cos i entre mitgeres, de planta baixa , pis i golfes, amb façana principal donant al carrer de l’Escola Industrial. Els tres habitatges formen un conjunt unitari tot i la individualitat que cada una d’elles presenta en façana.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES