DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-9 
CASA TAULÉ  9-D1 

AUTOR: Enric Fatjó 
EPOCA - ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El promotor d'aquest casal fou Antoni Taulé i Soley, propieatari del vapor dedicat a la fabricació de cardes, situat annexe i conectat al pati de la casa.
La concessió del permís municipal d'obres de la casa Taulé va passar per un desacord respecte a la realineació de les façanes. El projecte es va aprovar finalment a la sessió del 16 de setembre de 1902.
Durant l'edificació, el projecte original va patir alguns canvis, entre ells, la reducció de les obertures i l'alteració dels motius ornamentals, donant com a resutat unes façanes més massisses i menys elegants que les del projecte original.
L'any 1941es realitzaren obres de reforma a la casa, aquestes comprenien la remodelació de l'entrada i el rebedor, com també el revestiment del pati, amb el tancament de la galeria de la planta baixa que hi donava accés.
Després de la mort d'Antoni Taulé i Soley, i el posterior trasllat de domicili dels hereus, la casa tingué usos diversos: residència de senyoretes, posteriorment restaurent i, els últims anys, centre d'ensenyament.  
 

BIBLIOGRAFIA
Casa Taulé/Alliance Française.
La rajola decorativa. Autor:Museu d'Història de Sabadell.
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs.
 

DOCUMENTS D'ARXIU