DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASA BRU 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS
CASALS:
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de l’època tèxtil. 

NIVELL DE PROTECCIÓ global

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ