DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASA BRU  8-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.510
 

DOCUMENTS D'ARXIU