DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ: carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASAL DURAN  6-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb pati de ventilació interior, construït inicialment per encàrrec d’en Francesc Llonch i rehabilitat més tard per la família Ferran. Destaca la façana d’estil modernista molt elaborada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES