DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Antoni nº9-13 
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANISTICA: clau c-7 
CASA ANTONI CASANOVAS  5-D1 

AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch 
EPOCA - ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest casal fou encarregat per Antoni Casanovas, important fabricant d’aleshores. Aquest ocupà el càrrec d’alcalde de Sabadell en diferents periodes, el trobem documentat com a tal l’any 1841, del 1854 a 1856 i altra vegada el 1859, la bibliografia el titlla de progressista (politicament parlant).
Aquest edifici al llarg de la seva història ha estat seu de diferents institucions: el 15 de juny de 1883, el ple de l'Ajuntament acordà llogar aquest casal per a instal.lar-hi el Jutjat de Primera Instància, i el 27 de setembre de 1883 s'acordà habilitar-lo com a presó, es feu el projecte d'adequació, però aquest no es tirà endavant. El juliol de 1886 la Caixa d’Estalvis de Sabadell adquirí aquesta casa, i el desembre del mateix any n'ocupà l'edifici, entre 1902 i 1911 s'hi impartiren cursos de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis al pis de dalt. A mitjans de 1912 es deposità , en una dependència d'aquest casal, el material recollit durant les excavacions realitzades pels volts del Santuari de la Salut, inaugurant-se com a Museu de la Ciutat l'any 1931; l'any 1848 l'edifici fou adquirit per l'Ajuntament. Finalment l’any 1970 l'edifici es convertí en el Museu d’Història de Sabadell.  
 

BIBLIOGRAFIA
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.409
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.374
Guia del Museu d'Història.
La casa Casanoves al c. de Sant Antoni. Autor:Alsina, Joan.
Museu d'Història de Sabadell.
 

DOCUMENTS D'ARXIU