DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Antoni nº9-13 
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANISTICA: clau c-7 
CASA ANTONI CASANOVAS  5-D1 

AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch 
EPOCA - ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Construcció mixta formada per una zona d’habitatge de tipus casal, de tres cossos amb planta baixa i dues plantes pis i una construcció annexa destinada a fàbrica de planta baixa i pis, a la que probablement s'hi accedia des del carrer de Jesús, posteriorment tallat com a conseqüència de l’obertura del Passeig Manresa.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES