DENOMINACIÓ: CASA TURULL - MUSEU D'ART DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer del Doctor Puig nº16 
ÚS ACTUAL: Museu d’Art de Sabadell 
C. URBANISTICA: clau c-7 
CASA TURULL  4-D1 

AUTOR: Josep Lacueva i Sanfeliu 
EPOCA - ANY: 1812 / 1865-66 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Construcció mixta formada per una zona d’habitatge de tres cossos amb planta baixa, dos pisos i golfes i una zona fabril de planta baixa i dos pisos. L’accés principal de la casa es produeix pel carrer de Puig, mentre que l’accés a la fàbrica, molt probablement es realizava des del carrer de les Comèdies.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES